Hà Nội: 260 đường Nguyễn Xiển (nút Nguyễn Trãi-Thanh Xuân) * Đà Nẵng: 27 Phước Trường 16, Sơn Trà * TPHCM: 36 Âu Cơ, Tân Bình
bacviet.asia@gmail.com

danh mục

Tải Driver XP-Pen, cài đặt phần phềm XPPen, Hướng dẫn sử dụng Bảng vẽ điện tử

02/09/2021
875
Tải Driver XP-Pen, cài đặt phần phềm XP-Pen, Hướng dẫn sử dụng Bảng vẽ điện tử XP-Pen

 

DECO 01 V2 DRIVER DOWNLOAD

SOFTWARE & DRIVERS

 

Mac 10.10~11.0
(Download and install a driver)

 

XP-PEN Mac_3.2.1_210902 (New UI Driver)

Download

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the "PenTablet.app" and "PenTablet_Driver.app" into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.

 

XP-PEN Mac_2.1.8.210330 (Official Driver)

Download

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the "PenTabletSetting" and "PenTabletDriverUX" into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.

https://youtu.be/p9IlxzMOjS8

 

Windows 7/8/10
(Download and install a driver)

XP-PEN Win_3.2.0.210805 (New UI Driver)

Download

 

XP-PEN Win_1.6.4.210812 (Official Driver)

Download

 

Ubuntu、Centos、Fedora、Red Hat、Manjaro、Arch、Debian、OpenSUSE、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.tar.gz

Download

 

Ubuntu、Debian、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.deb

Download

 

Centos、Fedora、Red Hat、OpenSUSE、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.rpm

Download

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG VẼ ĐIỆN TỬXP-PEN DECO 01 V2 (English Version)

XPPen Deco 01 V2 New UI Driver Manual V1.2 (English)

Manual and Quickguide download

PDF

 


 

DECO 02 DRIVER DOWNLOAD

SOFTWARE & DRIVERS

 

Mac 10.10~11.0
(Download and install a driver)

 

XP-PEN Mac_3.2.1_210902 (New UI Driver)

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the "PenTablet.app" and "PenTablet_Driver.app" into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.

Download

 

XP-PEN Mac_2.1.8.210330 (Official Driver)

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the "PenTabletSetting" and "PenTabletDriverUX" into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.
https://youtu.be/p9IlxzMOjS8

 

Windows 7/8/10
(Download and install a driver)

 

XP-PENWin_3.2.0.210805(New UI Driver)

Download

 

XP-PENWin_1.6.4.210812(Official Driver)

Download

 

Ubuntu、Centos、Fedora、Red Hat、Manjaro、Arch、Debian、OpenSUSE、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.tar.gz

Download

 

Ubuntu、Debian、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.deb

Download

 

Centos、Fedora、Red Hat、OpenSUSE、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.rpm

Download

 
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG VẼ ĐIỆN TỬXP-PEN DECO 02 (English Version)

XPPen Deco 02 User Manual (English)

PDF

 

 

DECO 03 DRIVER DOWNLOAD

SOFTWARE & DRIVERS

 

Mac 10.10~11.0
(Download and install a driver)

 

XP-PENMac_3.2.1_210902(New UI Driver)

Download

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the "PenTablet.app" and "PenTablet_Driver.app" into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.

 

XP-PENMac_2.1.8.210330(Official Driver)

Download

Warm Reminder: Mac Mojave 10.14 or Above needs to add the "PenTabletSetting" and "PenTabletDriverUX" into the accessibility list first after installed XP-PEN Driver. Details steps please see the FAQ section.


https://youtu.be/p9IlxzMOjS8

 

Windows 7/8/10
(Download and install a driver)

 

XP-PENWin_3.2.0.210805(New UI Driver)

Download

 

XP-PENWin_1.6.4.210812(Official Driver)

Download

 

Ubuntu、Centos、Fedora、Red Hat、Manjaro、Arch、Debian、OpenSUSE、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.tar.gz

Download

 

Ubuntu、Debian、elementary OS、Mint、ezgo Linux、Pop!_OS

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.deb

Download

 

Centos、Fedora、Red Hat、OpenSUSE、Mageia

XP-PEN-pentablet-3.2.0.210824-1.x86_64.rpm

Download

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG VẼ ĐIỆN TỬXP-PEN DECO 03 (English Version)

XPPen Deco 03 User Manual(English)

PDF

  • Chia sẻ qua viber bài: Tải Driver XP-Pen, cài đặt phần phềm XPPen, Hướng dẫn sử dụng Bảng vẽ điện tử

TIN TỨC LIÊN QUAN